Hoạt động doanh nghiệp

Việt Hưng Phát "Chia sẻ cơ hội - Phát triển bền vững"

Việt Hưng Phát "Chia sẻ cơ hội - Phát triển bền vững"

Việt Hưng Phát "Chia sẻ cơ hội - Phát triển bền vững"
Việt Hưng Phát du lịch đến với thành phố Đà Nẵng

Việt Hưng Phát du lịch đến với thành phố Đà Nẵng

Với mục tiêu chăm lo đời sống tinh thần cho Cán bộ – Nhân viên ...
Việt Hưng Phát trao hơn 1,2 tỷ đồng hỗ trợ bệnh viện Nhi Đồng 2

Việt Hưng Phát trao hơn 1,2 tỷ đồng hỗ trợ bệnh viện Nhi Đồng 2

Ngày 09/08/2017, Ban lãnh đạo cùng CB-CNV ....
Việt Hưng Phát từ thiện chùa Diệu Pháp - Đồng Nai

Việt Hưng Phát từ thiện chùa Diệu Pháp - Đồng Nai

Ngày 18/5/2017, Ban lãnh đạo cùng cán bộ công nhân viên...

Việt Hưng Phát tổng kết dự án Dragon Land

Việt Hưng Phát tổng kết dự án Dragon Land

Nhằm chúc mừng cho thành công của dự án Dragon Land,....